Anjeractie

Door het coronavirus zit ook het lokale culture leven in zwaar weer. Vandaar dat we deze week namens Harmonie de Eendracht te Kolhorn een mobiele collecte doen, onder de vlag van het Cultuurfonds. Mag ik je om een gift vragen? Zo kunnen we onze activiteiten blijven doen! Klik hier https://mii.io/c/cultuurfonds-anjeractie-collecte-2020?p=38379626 om te doneren.
Klik hier https://drive.google.com/open?id=1-ljoi6LF31lgO1M2zK_XgTaP73Qu1ckh om het resultaat te bekijken van ons digitale muziekproject.

Muziek is voor iedereen!

Harmonie de Eendracht wil mensen van jong tot oud met elkaar (ver)binden. Het familie gevoel wat binnen de vereniging bestaat willen we uitdragen, om zo verbinding te maken en de zichtbaarheid van de vereniging te vergroten.

Harmonie de Eendracht is opgericht op 27 mei 1898 in het Noord-Hollandse Kolhorn. In 1898 werd er gestart met slechts 16 leden, welke allemaal woonachtig waren in Kolhorn. Tegenwoordig komen de leden uit verschillende plaatsen, zoals de Wieringermeer, Schagen, Alkmaar en Hippolytushoef.

Harmonie de Eendracht is actief op zoek naar nieuwe (jeugd) leden. Zo is er ieder jaar een schoolproject om jongeren kennis te laten maken met muziek en ze te enthousiasmeren om een instrument te gaan spelen. Deze acties hebben zijn vruchten afgeworpen en inmiddels is er een flinke kraamkamer ontstaan. Maar ook volwassenen zijn van harte welkom om het muziekmaken onder de knie te krijgen. Zonder muziekervaring kun je met ongeveer een jaar les meespelen met het opleidingsorkest. Na het behalen van het A-diploma mag je dan meespelen in het A-orkest.

Naast verschillende optredens in de thuishaven Kolhorn, waaronder enkele eigen concerten, wordt er ook meegedaan aan dorpse activiteiten zoals de jaarlijkse Nachtmarkt, Sinterklaasviering en kerstactiviteiten. Daarnaast doet het opleidingsorkest en het A-orkest ook regelmatig mee met verschillende festivals in de regio en valt hiermee soms in de prijzen, dit alles onder leiding van André Elders.